Address: 2F No.152-6, Zhongzheng Rd, Nantou City, Nantou County 540, Taiwan
Phone: +886-49-2392603
Email: andy0179614@gmail.com
Store hours: Tue-Sat 8:30AM - 5:30PM